Kdo je človek?

Človek sestoji iz telesa, uma in brezmejne moči, ki ji pravimo duša. Naša pozornost je nenehno usmerjena navzven in navzdol in odteka skozi naša čutila. Navadili smo se na takšen način življenja, čeprav nam morda ni všeč. Materialni svet se neprestano spreminja in te nenehne spremembe se odražajo v naših čustvih in mišljenju. Dvojnost, kot so: delovanje in mir, bolezen in zdravje, strah in spokoj, sovraštvo in ljubezen, je zakonitost tega sveta in je razlog našega trpljenja. Trenutno je torej um tisti, ki nas obvladuje. Um vlada našim čutilom in tudi naši duši. Moč delovanja dobiva od duše.

Na slikovit način lahko rečemo, da je telo kočija, konji predstavljajo pet čutil, uzde so um, duša pa je kočijaž. Toda trenutno je naša kočija brez kočijaža.

Tako smo se poistovetili z umom in se navezali na ta materialni svet, da sploh ne vemo več, kdo smo v resnici, od kod prihajamo in kam bi morali oditi, ko zapustimo ta svet.

Rojstvo v človeškem telesu je zares redek dar. Duša dobi človeško telo šele na koncu dolgega razvojnega procesa. Duša, ki živi v človeškem telesu, se lahko dvigne v višje svetove, se osvobodi iz kroga rojevanja in umiranja in se vrne v svoj pravi dom. Človeško telo smo torej dobili z namenom, da spoznamo sami sebe in začnemo živeti kot duša.

Šele ko bomo svojo pozornost usmerili vase, bomo rešeni iz mogočnega labirinta uma in materije. Zaradi tega nenehno prihajajo na ta svet veliki Učitelji. Prebudijo nas iz globokega spanca in nam odprejo notranja vrata, ki vodijo v onstranstvo. Odgrnejo temo neznanja, ki prekriva ta materialni svet, in nam razkrijejo Svetlobo, ki je skrita v vsakem izmed nas.

Sant Baljit Singh

Sant Baljit Singh

Duhovni Učitelj

Nadaljnje informacije

Obiščite predavanja in različne dogodke

Slovenija Slovenija

"Stopite v brezmejno vesolje in začnite novo življenje. Potopite se v Božjo ljubezen in On vas bo popolnoma očaral. Cilj življenja je samo eden. Ko boste enkrat prepojeni z Njegovo ljubeznijo, ne boste več želeli zapustiti Njegovega naročja. Resnica je v vas, ne v zunanjem svetu."
— Sant Baljit Singh

Vse pravice pridržane; © 2010 Sant Baljit Singh